Firmaprofil og historie

TopChinchilla blev etableret i 1989 som en fritidsvirksomhed i forbindelse med køb af en velbeliggende ejendom (tidligere teglværk), hvor den erhvervede produktions-bygning på ca. 350 m2 efter ombygning nu danner de perfekte rammer for chinchillafarmen.
Oprindelig (1962-1971) har jeg en praktisk/faglig uddannelse indenfor toppen af dansk minkproduktion.
Min store interesse for pelsdyr, herunder specielt avlsarbejde og genetik er hovedårsag til min tilbagevenden til pelsdyrbranchen. Jeg har savnet den daglige omgang med dyr og de udfordringer, som dette medfører.
Men minkavl har efter min mening mistet lidt af tidligere tids charme på grund af krav til stordrift med standardproduktion, hvor prisvariationen på slutproduktet er meget begrænset. Chinchillaavl indeholder fortsat de helt store udfordringer:

  • Stor prisforskel på slutproduktet.
  • Topskind forudsætter målrettet avlsarbejde.
  • Målrettet avlsarbejde via udstilling / bedømmelse af levende dyr.
  • Målrettet avlsarbejde via skindbedømmelse på solgte skind og skindudstilling.
  • God fertilitet (formeringsevne) kræver målrettet avlsarbejde og konsekvent udskiftningspolitik.
  • Mutationsavl med farvekombinationer for opfyldelse af ønsker hos efterspørgere af kæledyr.

...og så kræver chinchillaen et godt indemiljø med 18-20 graders varme hele året rundt, hvilket ikke er dårlige arbejdsbetingelser for os mennesker.

Idégrundlag


"Min nuværende besætning af chinchilla forsøges fastholdt som en af landets absolut bedste hvad angår skindegenskaber bedømt af CFC, udstillingsresultater på levende dyr samt fertilitet (formeringsevne)."
Jeg ønsker at stå for en åben og ærlig information til alle professionelle chinchillaavlere omkring avlsarbejde og andre områder, hvor jeg har opnået praktiske erfaringer, som kan udnyttes af andre. "I forbindelse med salg af avlsdyr skal der ydes de pågældende kunder i ind- og udland en god service, hjælp og rådgivning, således at de pågældende kunder sikres størst mulig udbytte af investeringen i nye avlsdyr."
Niels Sørig

v/Niels Sørig - Smidstrupvej 22 DK 9760 Vraa -tlf 9898 0100 - mobil 2278 8122 - E-mail: info@topchinchilla.dk