Mutationer

Der findes mange farvemutanter indenfor chinchilla. Langt hovedparten af disse efterspørges af personer, som holder disse som kæledyr. Chinchillaen er meget populær som kæledyr.

Indtil videre anvendes kun én farvemutant "Black Velvet" til skindproduktion, men denne kan i en top kvalitet til gengæld være det mest eksklusive pelsværk overhovedet.

Jeg har i øjeblikket 120 chinchilla avlshunner i polygam hos diverse mutationshanner, hvilket medfører et væld af unger og farvenuancer.

Genetik:
En indføring i de arvelige regler vil føre for vidt her, men emnet er særdeles interessant, og chinchillaen giver de enkelte hobbyavlere masser af spændende muligheder for at udvikle nye farvekombinationer.

Der er 2 hovedregler for arvelighed:
1. Dominante gener.
2. Recessive (vigende) gener.


Dominante typer


I modsætning til mink er langt de fleste mutationer hos chinchilla baseret på dominante gener, hvilket betyder at der falder minimum 50% mutationer allerede i første generation, når den ene af forældrene er en ren standard chinchilla. Såfremt det dominante gen findes i dobbelt dosis, siger man at det pågældende dyr er homozygot, hvilket medfører 100% mutationer (heterozygoter) i første generation, når den ene af forældrene er standard. Hos nogle dominante typer bl.a. "Black Velvet" og "Wilson" findes genet ikke i dobbelt dosis. Man taler om et letalt gen, hvor 25% af fostrene, nemlig de homozygote dør i et meget tidligt fosterstadie, når man kombinerer to heterozygoter af samme type.

De mest almindelige dominante typer er følgende:

  • Black Velvet
  • Wilson white
  • Beige
  • Ebony

Alle ovennævnte typer kan kombineres med hinanden så man opnår dobbelte, 3-dobbelte eller 4-dobbelte dominante typer.

 

Recessive typer


Reccessive typer er vigende, hvilket betyder at der ikke falder mutationer i første generation, når den ene af forældrene er en ren standard chinchilla. Til gengæld vil alle unger være bærer af det recessive gen. Det tager dermed lidt længere tid at fremavle disse. Til gengæld kan de renavles, når først begge forældre er recessive mutanter af samme type.

De mest almindelige typer er følgende:

  • Violet
  • Saphire

Den dobbeltrecessive type Saphire/Violet er mig bekendt endnu ikke fremavlet, men jeg forsøger selv i øjeblikket.

 

Begge recessive typer kan igen kombineres med de fire dominante typer, hvilket giver enorme farvekombinationer.

For yderligere information om genetik og sandsynlighedsberegning af afkom "Punnet Squares" kan jeg henvise til en fantastisk god privat hjemmeside: http://chin.dk/genetik.html
http://www.chin.dk/eng/PunnetSquares/PunnetSquares.html

Såfremt du måtte være interesseret i at udstille mutationsdyr m.m. findes der en Chin Club Danmark:
http://www.danchin.dk/club/frame%20club.htm

v/Niels Sørig - Smidstrupvej 22 DK 9760 Vraa -tlf 9898 0100 - mobil 2278 8122 - E-mail: info@topchinchilla.dk